Goed waarnemen is uitermate belangrijk voor een succesvolle bestrijding van ziekten en plagen in gewassen. Vaak is het exact vastleggen van het ziektebeeld (en welk stadium het betreft) van kapitaal belang voor het gewas. Snel en gepast ingrijpen kan het verschil maken tussen winst of verlies. In deze context is het heel belangrijk dat u bij Sanac een gedreven en bijzonder goed opgeleid team van specialisten vindt, specialisten met enorme ervaring die vooral de kwaliteit van het eindproduct voor ogen hebben.

Sanac beschikt ook over een uitmuntende logistieke service en een compleet assortiment binnen handbereik. Bovendien zijn we voortdurend op zoek naar innovatieve producten die minder druk uitoefenen op het milieu.

 

Sanac is tevens sponsor van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen.

Het waarschuwingssysteem berust op het eenvoudig principe dat een parasiet het best bestreden wordt als hij gevoelig is en nog geen schade heeft aangericht.

 

OSMOKRIEBELS

Bedrijfsfilm

Het Weer

Navigatie

 

Copyright 2015 Sanac